DK MJy 67

Midtjylland: Egå-sten


alfkil ÷ uk ÷ hns ÷ suniR ÷ risþu : stin : þansi : ift : ¶ * mana : sin : frinta : þans × uas * lantirþi ÷ kitils ÷ þis ÷ ¶ nuruna ÷

Alvkil och hans söner reste denna sten efter Manne, sin frände, som var jordförvaltare hos Kettil den norske


Runstenen från Egå på Nørrejylland står nu i Nationalmuseet i Köpenhamn

Foto © Christer Hamp 2010-05-22

Tillbaka till listan