DK MJy 68

Midtjylland: Sjelle-sten


: fraystain : sati : stain : þ(e)nsi : uft : | (g)yrþ : lags:m(a)n : sin : bruþur : sig|ualta : ... | ... a : t (u)e(g)ia : (a) : | (-)u(-)s : eþi :

Frösten satte denna sten efter Gyrd, sin lagsman, Sigvaldes broder, Tvegges ... , på ... heden / näset.


Runstenen av granit står i vapenhuset i Sjelle kyrka 15 km väster om Århus. Anders Sørensen Vedel berättar redan 1591 att den sedan länge finns i kyrkan, och att den tidigare låg nära koret.

N 56.183440
E 9.931294

Foto © Christer Hamp 2010-05-27