DK MJy 69

Midtjylland: Sjellebro-billedsten


-

-


Bildstenen står i en beteshage på södra sidan om väg 21 (Ebeltoftvej), 15 km sydost om Randers. Här gick det redan på vikingatiden en bro över Alling å. Stenen upptäcktes av en händelse 1951, när gårdsägarens son välte en saftflaska över den vid en paus i arbetet, och ristningen blev synlig.

Foto © Christer Hamp 2015-05-14