DK MJy 80

Midtjylland: Århus-kam


ᚼᛁᚵ ᛬ ᚢᛁᚾ

hig : uin

Hægvin(?)


Kammen av ben är daterad till 900 - 1050 och finns att se på Moesgård museum. Inskriften är troligen ett mansnamn.

Foto © Christer Hamp 2015-05-15