DK MJy 81

Midtjylland: Hammel-sten 1


ulfs ' st...

Ulfs st[en ?]


Kvaderstenen sitter i markhöjd på Hammel (Nørrejylland) kyrkas södra sida, som den femte till höger om den nu igenmurade södra ingången. Ytan kring ristningen är sliten.

Foto © Christer Hamp 2005-06-01

Tillbaka till listan