DK MJy 89

Midtjylland: Illerup-lansespids 2


wagnijo

Wagnijo


En av två lansspetsar från 200-talet från Illerup, Nørrejylland, nu i Moesgård Museum, Århus. Runorna läses från höger till vänster. Ordet är sannolikt namnet på den som tillverkat lansspetsen, en sorts tidigt varumärke. Namnet är stämplat på den ena lansspetsen och ristat på den andra. En tredje har hittats i Vimose.

Foto © Christer Hamp 2011-05-18

Tillbaka till listan