DK MJy 90

Midtjylland: Illerup-høvl


af(i)(l)a---

-


Hyveln från 200-talet upphittades vid arkeologiska utgrävningar i Illerup, Skanderup socken, år 1980. Inskriften upptäcktes 1981 vid konservering i Moesgård museum, där den finns att se idag. Enligt Danske Runeindskrifter är inskriften alltför skadad för att kunna tolkas. Själv kan jag bara gissa att det rör sig om ett personnamn.

Foto © Christer Hamp 2011-05-18