DK Sj 12

Sjælland: Tjæreby-kalkristning


ᛐᚮᛘᛆᛋ ᛫ ᛔᚱᛂᛋᛐ ᛫ ᛒᛁᚦ ᛫ ᚠᚮᚱᛁ ᛫ ᛘᛁᚴ

' tomas ' prest ' biþ ' fo=ri ' mik :

Tomas präst, be för mig!


Putsinskriften finns i Tjæreby kyrka i Hillerød, på korets norra vägg. Den är troligen gjord vid kyrkans tillkomst på 1100-talet. Kring runristningen finns flera inristade bilder. Inskriften har i kyrkan fått en ovanligt bra belysning, som gör den lätt att se. Bilden här intill är tagen med den belysningen.

N 55,934180
E 12,227810

Foto © Christer Hamp 2012-06-06