DK Sj 13

Sjælland: Stenløse-kalkristning


ᛒᛆ

ba

-


Putsinskriften finns i västra delen av huvudskeppet, på kyrkans norra vägg, mellan byggnadsstenarna. Danske Runeindskrifter läser runorna som bo.

N 55,767180
E 12,198040

Foto © Christer Hamp 2016-05-23