DK Sj 52-54

Sjælland: Sønder Asmindrup-kalkristning 1-3


toki * rist (*) a--uk (*) pa * ulsmisu * tah

toki ' to=k ' silf : at lani * af * ræhnldu ¶ + .

ata(r)(a)

Toke ristade på Olofsmässodagen [29 juli]

Toke tog silver till lån av Ragnhild

-


Putsinskrifterna från 1100- eller 1200-talet finns på norra väggen i koret i Sønder Asmindrup kyrka, Sjælland. De återfanns vid restaurering av kalkmålerier 1909. Inskriften DK Sj 55 kan inte återfinnas idag, bara ett avtryck av den är känt.

N 55,66138
E 11,69450

Foto © Christer Hamp 2015-05-11

Tillbaka till listan