DK Sj 56

Sjælland: Søstrup-kalkristning


ᛁᚮᚼᛆᛁ

iohai

Johannes


Putsinskriften finns i Søstrups kyrka, några km sydväst om Holbæk, på korets norra vägg, i det ljusa bältet i frisen under figurerna c:a 150 cm över golvet och intill valvpelaren.

N 55.68099
E 11.65102

Foto © Christer Hamp 2010-05-28