DK Sj 57

Sjælland: Nykøbing-teglsten


iuuuuhhhihht

-


Tegelstenen från 1100-talet kommer från Nykøbing kyrka, Sjælland, och finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften ger ingen mening, och jag undrar när jag ser de här runorna hur många andra av de inskrifter som forskarna bryr sina huvuden med idag egentligen är bara tecken som krafsats ned utan större ambition av någon som inte har en aning om vad de betyder.

Foto © Christer Hamp 2016-05-21