DK Sj 83

Sjælland: Karise-kalkristning


i-k(u)--ir--

-


Putsinskriften finns i huvudskeppets västra del på norra väggen. Den bör ha kommit till vid kyrkobygget på 1260-talet. Enligt Danske Runeindskrifter är ristningen alltför skadad för att kunna tolkas.

N 55.30572
E 12.20937

Foto © Christer Hamp 2011-05-16