DK Sj 86

Sjælland: Holtug-kvadersten 3


ᚱᛁᚦᛋᛁ

riþsi

ristade


Den ristade kvaderstenen från 1100 - 1250 sitter tillsammans med DK Sj 85 på insidan av korets norra vägg under golvnivå. Det finns i golvet en planka som man lätt kan lyfta på för att se inskrifterna. Stenarna är återanvända vid ombyggnad av kyrkan och härrör troligen från ett tidigare kor. Den här stenen hamnade upp och ned vid flyttningen. Runorna upptäcktes 1984 vid en arkeologisk undersökning av kyrkans golv i samband med restaurering av kyrkan.

N 55.34490
E 12.40558

Foto © Christer Hamp 2011-05-16