DK Sj 87

Sjælland: Lille Heddinge-kvadersten


pætar

Peter


Inskriften från omkring år 1200 finns i Lille Heddinge kyrka, på östra sidan av portalen mellan vapenhuset och huvudskeppet. Den är ristad i kalkstenen och upptäcktes vid restaurering av kyrkan 1976, men är nu åter överkalkad efter beslut av Nationalmuseet. Och det är nog ganska klokt, för annars skulle den snart bli utsliten om alla besökare drog ett finger över den när de gick genom portalen. Som det nu är, kan man i alla fall se slutet av inskriften om man vet var man ska titta.

N55.273400
E012.389910

Foto © Christer Hamp 2012-06-08