DK Sj 88

Sjælland: Store Heddinge-kvadersten


ᛆᛘᛂᚿ

amen

Amen


Runorna är ristade under 1100- eller 1200-talet på en kvadersten av kalksten på någon meters höjd på korets insida. Det är tredje stenen från väster på korets norra vägg. På stenen till vänster om den finns inristad en bild av ett djur jag uppfattade som en hund, men som Danske Runeindskrifter säger är ett lejon - lite elegantare. Ristningen är först omnämnd i tryck 1981.

N 55,312713
E 12,391379

Foto © Christer Hamp 2011-05-16