DK Sj 92

Sjælland: Sandby-sten 2


askl : sati : st... ¶ ...asi : at : tufa : ¶ -(r)(u)þr : s(i)(n) : h--...
÷ in ÷ kru...

Askel satte denna sten efter Tofi, sin broder och ...


Det som finns kvar av runstenen står utanför Sandby kyrka på Sjælland. Inskriftens två sista ord syns på den lilla sneda ytan i stenens övre högra hörn.

N 55.37890
E 11.73903

Foto © Christer Hamp 2005-06-03

Tillbaka till listan