DK Sj 93

Sjælland: Sandby-sten 3


sylfa : rest... ... ...i : sbalklusu : eyfti : susur : faþur ... ...(r)þi : bru : þisi : iki : ¶ þurils : brþur : sin :
i mun * san... ¶ ...if * uitrik * susi * eR * uan * sil...

Sölve reste ... Spragelse efter Suser, sin fader, [och gjor]de denna bro [till minne av] Torgils, sin broder. Alltid skall stå denna minnesskrift, som Sölve gjorde.


Runstenen står nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften är från mitten av 1000-talet. Fram till 1828 satt den inmurad i Sandby kyrka på Sjælland.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan