DK Sk 107

Skåne: Åhus-kalkristning 10


(t)u=r--e-(u)s

-


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24