DK Sk 106

Skåne: Åhus-kalkristning 9


riska : dit(æ)ma

-


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24