DK Sk 130

Skåne: Färlöv-sten


(-)---(i)(u)-uiAA---Ar-rm

-


Runstenen från 700- eller 800-talet står rest några meter öster om Wrangels allé, 200 m söder om korsningen Önnestadsvägen i Färlöv. Den hittades 1997 vid plantering av en ny allé. Inskriften är alltför skadad för att kunna tolkas.

Foto © Christer Hamp 2013-05-26