DK Sk 131

Skåne: Hästveda-stenen


in manus tuas domine komændo spiritum | tuum : asa :

I dina händer, Herre, överlämnar jag din själ, Åsa


Detta är en gavelsten från en romansk kista från 1100- eller 1200-talet. Den är av sandsten och upphittades i prästgårdens trädgård omkring 1877. Nu sitter den klamrad till norra väggen i kyrkans vapenhus.

Foto © Christer Hamp 2016-08-19