DK Sk 17

Skåne: Vä-kalkristning


ræhnu... ...k kristina : s--ns ... | guþ : o=k : uor : fruha ...m...

Ragnvald(?) ... och Kristina ... Gud och vår fru ...


Putsinskriften från 1100-talet sitter i korets sydöstra hörn, vänd mot församlingen. Den upptäcktes vid en renovering 1965, och är gjord i torr puts. Olika dateringsförsök pekar på att den är gjord omkring år 1122 eller 1157.

Foto © Christer Hamp 2016-08-19