DK Sk 19

Skåne: Dagstorp-stenen


× si(k)mtr × sati × stin × þansi × iftiR × klakR × faþur × sin ×

Sigmund satte denna sten efter Klack, sin fader


Stenen står nu rest på gräsmattan vid ingången till Kulturen i Lund. Den är sammanfogad av mer än hundra delar, som blev kvar när en bonde hade sprängt den i bitar

Foto © Christer Hamp 2013-05-18

Tillbaka till listan