DK Sk 2

Skåne: Sankt Olofs kyrka-kalkristning


sa=nte : o=lo=f biþ fyr mik

Sankt Olof be för mig!


Putsinskriften finns på östra pelarens östra sida omkring 110 cm över golvet.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24