DK Sk 3

Skåne: Hyby-sten 1


þurþr : hu : runaR : þasi : ...r... : ---
fulukui : a : huk:-...

Tord högg dessa runor ... Fulluge äger Högby (?)


Stenen står rest på södra sidan om Vismarlöv bygata. Fram till 1987 stod den vid skolan i Vismarlöv. De runor som återges på andra raden ovan står på stenens andra sida, som inte finns med på bilden.

Foto © Christer Hamp 2013-05-20