DK Sk 28

Skåne: Baldringe-stenen


÷ þurkisl × sati × kubl × þausi × aftiR × tuma × sban ÷ ¶ ÷ fruþaR ' sun × faþur × sin ÷ harþa ÷ kuþan ÷ ¶ ÷ þikn

Torgisl satte detta minnesmärke efter Tomme den framsynte, Frodes son, sin fader, en mycket god man.


Runstenen står rest vid kyrkogårdens kant, ett tjugotal meter väster om tornet.

Foto © Christer Hamp 2014-07-23