DK Sk 29

Skåne: Bjäresjö-sten 1


× kari × sati × stain ... uftiR × aulfun ×

Kari satte stenen efter Alfvin


Stenen står rest en meter söder om Bjäresjö kyrkas torn

Foto © Christer Hamp 2013-05-20

Tillbaka till listan