DK Sk 30

Skåne: Bjäresjö-sten 2


× oaki × sati × stain × þansi × aftiR × ulf × bruþur × sin × harþa × kuþan × trak ×

Åke satte senna sten efter Ulf, sin broder, en mycket god man


Stenen står nu rest på gräsmattan vid ingången till Kulturen i Lund.

Foto © Christer Hamp 2013-05-18

Tillbaka till listan