DK Sk 37

Skåne: Sövestad-stenen


× tuna × sati × stain × þansi × aftiR × bram × bunta : sin × auk × askutr × sunR × hans × han × uaR × bastr × bumana × auk × ¶ × miltastr × mataR

Tune satte denna sten efter Bram, hennes man, och Åsgöt, hans son. Han var den bäste husbonde och givmildast med mat.


Runstenen står nu rest i parken vid Krageholms slott, något femtiotal meter söder om slottet.

Foto © Christer Hamp 2014-07-23