DK Sk 39

Skåne: Glemminge-stenen


× suini : sati : stin : þasi : iftiR : tusta : hin : skarba : fauþur ¶ sin : harþa : kuþan : buta : uirþi : at : rata : huas : ub ¶ briuti

Svenne satte denna sten efter Toste den skarpe, sin fader, en mycket god husbonde. Må den som bryter [stenen] bli en trollkarl!


Runstenen sitter inmurad i östra kyrkogårdsmurens utsida, några meter söder om grinden.

Foto © Christer Hamp 2014-07-23