DK Sk 42

Skåne: Valleberga-stenen


: suin : auk : þurgutr : kiaurþu : kubl : þisi ¶ eftiR : mana ¶ auk * suina
kuþ : hialbi : siaul : þeRa : uel : ian : þeR : likia : i : luntunum

Sven och Torgöt gjorde dessa kummel efter Manne och Svenne. Gud hjälpe deras själ väl. Och de ligger i London.


Runstenen står sedan 1876 rest vid runstenskullen i Lundagård. Enligt uppgifterna om stenen från 1600-talet låg den i två delar i ett gärde i Valleberga. England nämns ofta i runinskrifterna , men detta är enda belägget på dess huvudstad.

Foto © Christer Hamp 2007-04-12

Tillbaka till listan