DK Sk 43

Skåne: Östra Herrestad-stenen


÷ bruşiR × auk × tuki × raisşu × stain × şansi × aftiR × fraşulf × faşur × sin × harşa ÷ ¶ ÷ kuşan × şiakn ×

Broder och Toke reste denna sten efter Fradulf, sin fader, en mycket god man


Runstenen står rest alldeles innanför västra kyrkogårdsmuren.

Foto © Christer Hamp 2014-07-23

Tillbaka till listan