DK Sk 47

Skåne: Simris-sten 2


× sigrif¶r : let * resa * sten : þensa : aiftiR * forkun : if--r * faþur : osulfs : triks : knus ¶ * hilbi : kuþ : on : hans

Sigrev lät resa denna sten efter Forkunn ... fader till Knuts tjänare Asulv. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest tillsamman med DK Sk 46 utanför kyrkogårdsmuren på östra sidan. Båda stenarna är ristade av en svensk runmästare.

Foto © Christer Hamp 2007-04-14