DK Sk 53

Skåne: Skårby-sten 2


× autiR × sati × s(t)(a)(i)n × þansi × aftiR × haku¶n

Autri satte denna sten efter Håkon


Runstenen står i kyrkogårdsmren norr om kyrkan, synlig från utsidan av muren.

Foto © Christer Hamp 2015-08-13

Tillbaka till listan