DK Sk 54

Skåne: Hunnestad-sten 1


× osburn × (a)u(k) × tumi × þaiR × sautu × stain × þansi × a(f)[t]iR × rui × auk × ¶ laikfruþ × sunu × kuna × han[t]aR ×

Esbjörn och Tomme de satte denna sten efter Roe och Lekfröd, Gunne Hands söner


Runstenen står rest i Kulturen i Lund, i huvudbyggnaden i salen närmast till höger om ingången.

Foto © Christer Hamp 2007-04-12