DK Sk 55

Skåne: Hunnestad-sten 2


× osburn × snti × stain × þansi × aftiR × tuma × sun × kuna × ¶ hantaR ×

Esbjörn satte denna sten efter Tomme, Gunne Hands son


Runstenen står rest i Kulturen i Lund, i huvudbyggnaden i salen närmast till höger om ingången.

Foto © Christer Hamp 2007-04-12