DK Sk 66

Skåne: Västra Strö


faþiR : lit : hukua : stin : þan(s)i : uftiR : biurn : is : skib : ati : miþ : anum :

Fader lät hugga denna sten efter Björn, som ägde skepp med honom


Runstenen är en del av ett större monument med flera stenar, varav ytterligare en med runinskrift (DR 334), på en åkerholme 50 meter söder om vägen, 200 meter sydväst om Västra Strö kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-04-13

Tillbaka till listan