DK Sk 67

Skåne: Fosie-sten


as(b)iarn : risþi (:) stin : þan(s)i : aftiR : tuark : filaka : sin : trik : kuþan

Asbjörn reste denna sten efter Dvärg, sin vän, en god man


Runstenen av granit står rest på kyrkogården några meter nordväst om Fosie kyrkas torn.

Foto © Christer Hamp 2010-04-17