DK Sk 69

Skåne: Lindholmen-amulet


ek erilaR sa wilagaR hateka :
aaaaaaaaRRRnnn-bmuttt : alu :

Jag, erilen, kallas den listige


Amuletten av horn från 400- eller 500-talet finns nu i Lunds universitets historiska museum. K-runan är speciell, den ser ut som ett upp och nedvänt Y.

Foto © Christer Hamp 2013-05-19