DK Sk 68

Skåne: Oxie sländtrissa


-

-


Sländtrissan från år 975-1100 finns på Malmö museum i Malmöhus. Inskriften är hårt sliten och har inte kunnat tolkas, och det har hittills inte ens gått att säga om det är riktiga runor eller en nonsensinskrift. Trissan hittades 1974 vid utgrävningar i Oxiegården.

Foto © Christer Hamp 2010-04-18