DK Sk 80

Skåne: Hällestad-sten 1


: askil : sati : stin : þansi : ift[iR] ¶ : tuka : kurms : sun : saR : hulan : ¶ trutin : saR : flu : aigi : at : ub:¶:salum
satu : trikaR : iftiR : sin : bruþr ¶ stin : o : biarki : stuþan : runum : þiR :
(k)(u)(r)(m)(s) (:) (t)(u)(k)(a) : kiku : (n)(i)(s)(t)[iR]

Eskil satte denna sten efter Toke, Gorms son, den hulde kungen. Han flydde inte vid Uppsala. Modiga män satte efter sin broder stenen på berget, stödd av runor. De gick närmast Gorms Toke.


Runstenen är inmurad i sydöstra hörnet av kyrkans yttervägg. Den är ristad på tre sidor.

Texten talar om en Toke, son till danske kungen Gorm den gamle (DK SJy 10), och alltså bror till Harald Blåtand (DK SJy 11), som blev kung av Danmark efter Gorm. De som på runstenen kallar sig bröder var Tokes vapenbröder, hans livgarde.

Formuleringen "han flydde inte vid Uppsala" förekommer också på en runsten vid Sjörups gamla kyrka (DK Sk 51). Det är möjligt att dessa båda stenar är resta efter män som deltagit i det sägenomspunna slaget vid Fyrisvallarna, som ska ha utkämpats på 980-talet. Slaget stod mellan den svenske kungen Erik och hans styrkor och danska trupper under Eriks brorson Styrbjörn den starke. Erik segrade och fick tillnamnet segersäll.

De två andra runstenar som är inmurade i kyrkans yttervägg (DK Sk 81 och 82) restes till minne av andra krigare ur Tokes följe.

Foto © Christer Hamp 2013-05-20

Tillbaka till listan