DK Sk 81

Skåne: Hällestad-sten 2


: oskautr : ristþi : stin : þansi (:) ¶ (:) (i)ftiR : airu : brþur : sin : ian : ¶ : saR : uas : him:þiki : tuka : nu : ¶ : skal : stato : stin : o : biarki :

Åsgöt reste denna sten efter Erra, sin broder. Och han var Tokes följeslagare. Nu ska stenen stå på berget.


Runstenen är inmurad i kyrkans östra vägg, norr om koret, några meter från DK Sk 80.

Foto © Christer Hamp 2013-05-20

Tillbaka till listan