DK Sk 94

Skåne: Tullstorp-stenen


× klibiR × auk × osa × ¶ × risþu × kuml + ¶ þusi × uftiR × ulf +

Kleppir och Åsa reste detta minnesmärke efter Ulf


Runstenen står rest på Tullstorps kyrkogård vid en liten kulle vid minneslunden sydost om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2018-06-14

Tillbaka till listan