DK Sk 95

Skåne: Örsjö-stenen


tumi : risþi : stin : þaisi : iftiR : hunuiþ : bruþur : sin : harþa : ¶ kuþan : trik :

Tumme reste denna sten efter Hunvid, sin broder, en mycket god man


Runstenen står rest några meter utanför kyrkogårdsmurens nordöstra hörn. Var den ursprungligen stått är inte känt. På 1800-talet låg den som trappsten vid en av Örsjö gårds gamla byggnader, och ristningsytan är därför ganska sliten. 1972 restes den på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2016-08-18

Tillbaka till listan