DK Sk 98

Skåne: Åhus-kalkristning 1


-- ma=ria (k)ra=kia

[Ave] Maria gratia ...


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24