DK Sk 99

Skåne: Åhus-kalkristning 2


pæ-(r)us

Petrus


Ristningen finns tillsammans med flera andra på norra sidan av den västra pelaren i kyrkans mitt.

Foto © Christer Hamp 2013-05-24