DK Sl 8

Schleswig: Haddeby-pind 1 (Hedeby III)


÷ safuR ÷ sofu ÷ hiþini ÷ fiui ÷ ¶ ÷ faki ÷ kl
÷ fuþorkhniastbmlR ÷ ¶ ÷ kuka ÷ kuikui ÷ saoR

-


Träpinnen med kortkvistrunor från vikingatiden finns i Museum Haithabu ett par kilometer söder om Schleswig stad. Den har runristning på två sidor. Bilden visar B-sidan, som återges på andra raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29