DK Sl 9

Schleswig: Haddeby-pind 2 (Hedeby I)


raþi : utlfR : utufR : sati : auriki : itarku : in : aurik : salti : utlfi : utur
auþikR : biąn : fur : uk : þat : fu : suiarþ : -lt : ul---li : kafiþu : at : ualR : ąkiu : likR :
. ... : nu : suiarþ : ilt

Råde Oddulv! Oddulv gav Erik ... och Audrik gav Oddulv ett dåligt svärd
Ulv gav Audrik ett sår i skölden, men Audrik gav i gengäld
Ulv ett sår tvärs genom kroppen


Träpinnen med kortkvistrunor från 800-talet finns i Museum Haithabu ett par kilometer söder om Schleswig stad. Den har runristning på tre sidor. Bilden visar A-sidan, som återges på första raden ovan. Det ser ut som om pinnen böjt sig sedan teckningen gjordes.
Flera tolkningsförsök har gjorts, det jag återger här är efter Nationalmuseets danska översättning.

Foto © Christer Hamp 2009-05-29