DK Syd 5

Lolland: Tågerup-sten


: austains : suniR : ¶ : raisþu : stain ¶ þansi : ¶ : aft : ¶ : sbarlu : bruþur : sin : ¶ : skibara : osbiarnaR : ¶ : nafs :

Eysteins söner reste denna sten efter Sperla, deras broder, Åsbjörn Näbbs sjöman


Runstenen står rest vid Tågerups kyrka, intill vapenhusets östra vägg.

N 54.67916
E 11.45169

Foto © Christer Hamp 2009-05-29